برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش پیش از تاریخ ایران و در رشته باستان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1132 - باستان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14098 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14099 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14100 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14101 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14102 روزانه دانشگاه تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14103 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14104 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14105 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14106 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14107 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14108 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14109 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14110 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14111 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14112 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14113 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14139 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14140 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14141 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14142 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14143 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14144 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14145 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14146 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14162 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14164 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول