دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سیلاب و رودخانه و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23553 روزانه دانشگاه اردکان یزد سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23554 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23555 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23556 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23557 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23558 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23559 روزانه دانشگاه گنبد گلستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23560 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23561 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23594 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23595 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23597 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23598 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23599 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23600 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23626 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس