دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش عمران و بهرهبرداری جنگل و در رشته علوم و مهندسی جنگل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1307 - علوم و مهندسی جنگل (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24517 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24518 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24519 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24520 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24521 روزانه دانشگاه ملایر همدان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24542 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24543 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24544 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24545 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24546 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24547 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه