برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بومشناسی آبزیان و در رشته علوم و مهندسی شیلات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25006 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25007 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25008 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25009 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25010 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25011 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25012 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25013 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25014 روزانه دانشگاه گنبد گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25015 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25016 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25017 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25018 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25020 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25021 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25022 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25023 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25024 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول