دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش صید و بهرهبرداری آبزیان و در رشته علوم و مهندسی شیلات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25025 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25026 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25027 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25028 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25029 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول