دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فلسفه دین و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1113 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12636 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12637 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12638 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12639 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12640 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
12685 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12686 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
12687 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
12688 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
12689 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12711 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12712 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12691 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم فلسفه دین آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12697 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12744 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12745 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
12746 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه دین آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه