دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش حقوق زن در اسلام و در رشته مطالعات زنان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1137 - مطالعات زنان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14734 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14735 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
14736 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14744 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14745 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
14746 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14753 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14755 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه