برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش حقوق زن در اسلام و در رشته مطالعات زنان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1137 - مطالعات زنان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14734 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14735 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
14736 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14744 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14745 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
14746 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14753 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14755 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حقوق زن در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه