دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش علوم ارتباطات اجتماعی و در رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14758 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14759 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14760 روزانه دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14764 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14765 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14766 نوبت دوم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14769 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول