دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش طبیعت گردی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10796 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10797 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10798 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10799 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10800 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10811 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10812 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10813 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10814 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10825 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10826 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10832 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول