برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش طبیعت گردی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10796 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10797 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10798 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10799 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10800 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10811 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10812 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10813 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10814 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10825 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10826 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10832 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طبیعت گردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول