دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت رسانه و در رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14778 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14779 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14780 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14781 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14782 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14783 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14784 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14787 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14788 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رسانه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14785 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14786 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14789 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14790 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
14791 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول