دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بازاریابی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14805 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14806 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14807 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
14808 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14809 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14810 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14811 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14812 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14813 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14814 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14815 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14816 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14817 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14818 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14819 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14820 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14821 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14822 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14823 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14824 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14826 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14827 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14828 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14829 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14830 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14831 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14832 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14833 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14834 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14882 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14883 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14884 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
14885 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14886 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14887 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14888 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14889 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14890 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14891 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14892 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14893 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14894 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14895 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14896 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14897 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14898 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14899 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14900 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14901 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14902 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14903 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14904 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14905 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14974 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14975 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14976 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14977 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14978 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14979 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14980 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14981 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14982 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14983 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14984 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14985 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14986 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14987 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14991 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14938 مجازي دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14939 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14940 مجازي دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15211 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15212 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14942 پرديس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14943 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14944 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14945 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14946 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14947 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14948 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14949 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14950 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14951 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14952 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14953 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15041 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15042 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15043 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15044 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15045 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15046 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15047 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15048 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15049 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15050 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15053 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15054 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15055 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15056 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15057 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15058 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15059 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15060 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15061 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15062 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15063 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15064 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15065 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15066 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15069 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15070 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15071 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15072 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15081 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15082 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15085 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15087 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15088 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15089 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15091 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15092 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15093 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15094 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15095 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15096 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15097 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15098 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15099 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15100 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15102 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15105 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15106 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15107 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15108 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15109 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15110 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15111 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15112 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15113 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15114 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15115 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15117 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15118 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15119 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15120 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15121 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15122 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15123 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول