دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تجارت الکترونیکی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14845 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14846 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14847 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14848 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14849 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14850 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14851 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14852 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14914 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14915 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14917 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14918 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15004 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15005 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15006 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15007 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15215 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15216 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14960 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14961 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14962 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14963 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15156 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15157 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15158 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15159 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15160 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15161 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15162 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15163 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15164 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15165 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15166 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15167 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15168 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15169 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15170 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15171 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15172 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.