دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بازرگانی داخلی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14871 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14872 روزانه دانشگاه قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14873 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14933 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14934 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15023 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15024 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15025 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15026 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15027 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15028 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15029 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15030 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15031 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14971 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15195 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15196 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15197 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15198 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15199 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15200 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15201 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول