دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش گردشگری و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15788 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15789 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15825 مجازي دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15852 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول