دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زبان و ادبیات عربی و در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10872 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10873 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10874 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول فقط زن
10875 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10876 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10877 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10878 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10879 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10880 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
10881 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10882 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10883 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10884 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10885 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10886 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10887 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10888 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10889 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10890 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10891 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10892 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10893 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10894 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10895 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10896 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10897 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10899 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10900 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10901 روزانه دانشگاه کوثر - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10902 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10903 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10904 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10905 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10906 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10907 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10912 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10913 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10914 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
10915 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10916 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10917 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10918 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10919 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10920 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10921 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10922 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10923 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10924 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10925 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10927 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10928 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10929 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10930 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول فقط مرد
10931 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10932 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10933 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10934 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه دوم
10935 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10936 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10937 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10938 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10939 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10951 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10952 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10953 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10954 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10955 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10956 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10957 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10958 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10960 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10961 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10963 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10964 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10965 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10966 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10967 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10968 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10969 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10970 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10971 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10972 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10973 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10941 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10942 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10943 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10944 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10945 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10946 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10947 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10948 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10974 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10975 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
10950 مشترک دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه لبنان -شرایط در انتهای دفترچه