دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15859 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15864 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15865 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15875 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول