دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت امور شهری و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت امور شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16351 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16352 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16353 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16354 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16355 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16356 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16357 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16358 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت امور شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16359 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16360 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت امور شهری آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور