دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مبانی نظری اسلامی و در رشته  مدرسی معارف اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مبانی نظری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15968 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15969 روزانه دانشگاه تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15970 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15971 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15972 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
15973 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
15974 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15975 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15976 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15977 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
15978 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مبانی نظری اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه