دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش اخلاق اسلامی و در رشته  مدرسی معارف اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - اخلاق اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15979 روزانه دانشگاه تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15980 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15981 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15982 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15983 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اخلاق اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه