دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی و در رشته  مدرسی معارف اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 3 - تاریخ و تمدن اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15984 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15985 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15986 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15987 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
15988 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و تمدن اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه