دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش اشنایی با منابع اسلامی و در رشته  مدرسی معارف اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 5 - آشنایی با منابع اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15996 روزانه دانشگاه تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15997 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
15998 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
15999 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
16001 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16002 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
16003 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
16004 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
16005 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اشنایی با منابع اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه