دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زمین ساخت (تکتونیک) و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16509 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16511 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16512 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16513 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16514 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16515 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16516 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16517 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16518 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16519 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16520 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16521 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16522 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16523 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16524 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16525 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16526 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16527 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16528 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16529 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16530 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16531 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16532 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16533 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16534 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16535 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16536 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16537 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16538 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16539 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16540 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16541 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16545 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16546 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16547 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16542 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16543 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16544 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین ساخت (تکتونیک) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه