برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آب زمین شناسی و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16548 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16549 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16550 روزانه دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16551 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16552 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16553 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16554 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16555 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16556 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16557 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16558 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16559 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16560 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16563 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16561 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16562 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب زمین شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه