برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16564 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16565 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16566 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16567 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16568 روزانه دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16569 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
16570 روزانه دانشگاه دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16571 روزانه دانشگاه زنجان زنجان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16572 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16573 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16574 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16575 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16576 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16577 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16578 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16579 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16580 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16581 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16582 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16583 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16586 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16587 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16588 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16589 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16590 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16591 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16592 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16593 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16594 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16595 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16596 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16584 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16585 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان چینه نگاری و دیرینه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول