دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زمین شناسی زیست محیطی و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16640 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16641 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16642 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16643 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16644 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16645 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16646 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16647 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16648 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16649 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16650 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16653 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16654 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16655 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16656 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16657 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16660 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16661 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16658 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16659 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زیست محیطی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه