دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زمین شیمی و در رشته علوم زمین

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1201 - علوم زمین (کد ضریب 10
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16662 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16663 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16664 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16665 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16666 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16667 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16668 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16671 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16670 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز