برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش لرزه شناسی و در رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16674 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16675 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16676 روزانه دانشگاه تهران تهران لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16677 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16678 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16701 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16702 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16703 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان لرزه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول