دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش گرانی سنجی و در رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16692 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16693 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16694 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16695 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16714 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16715 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گرانی سنجی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول