برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش هواشناسی و در رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1202 - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16720 روزانه دانشگاه تهران تهران هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16721 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16722 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16723 روزانه دانشگاه یزد یزد هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16724 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16725 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16726 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هواشناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول