دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی دارویی و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16908 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16909 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16910 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16911 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16912 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16961 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16964 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16984 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16985 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17022 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17023 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17024 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17025 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول