دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ماده چگال و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17335 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17336 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17337 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17338 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17339 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17340 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17341 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17342 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17343 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17344 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17345 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17346 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17347 روزانه دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17348 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17349 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17350 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17351 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17352 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17353 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17354 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17355 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17356 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17357 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17358 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17359 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17360 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17361 روزانه دانشگاه شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17362 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17363 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17364 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17365 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17366 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17367 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17368 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17369 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17370 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17371 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17372 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17373 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
17374 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17375 روزانه دانشگاه قم قم ماده چگال آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
17376 روزانه دانشگاه قم قم ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17377 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17378 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17379 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17380 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17381 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17382 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17383 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17384 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17385 روزانه دانشگاه ملایر همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17386 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17387 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17388 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17389 روزانه دانشگاه یزد یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17585 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17586 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17587 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17588 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
17589 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17590 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17591 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17593 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17594 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17595 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17596 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17597 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
17598 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17599 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17600 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17601 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17602 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17603 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17604 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17605 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17606 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17607 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17608 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17609 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17610 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17611 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17612 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17613 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17614 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17615 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17781 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17782 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17783 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17784 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17785 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17786 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17787 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17788 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17789 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17790 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17727 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17728 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17729 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17730 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17731 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17732 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17733 پرديس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17734 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17735 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17736 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17737 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17738 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17739 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17740 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ماده چگال آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه