دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اپتیک و لیزر و در رشته 1204 - مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مجموعه فیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17503 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17504 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17505 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17506 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17507 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17508 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17509 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17510 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17511 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
17512 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17513 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17514 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17515 روزانه دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17516 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17517 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17518 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17519 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17520 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17521 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17522 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17523 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17524 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17525 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17526 روزانه دانشگاه شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17527 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17528 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17529 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17530 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17531 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17532 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17533 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17534 روزانه دانشگاه قم قم اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي مرد 11 نفر نیمه اول فقط مرد
17535 روزانه دانشگاه قم قم اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17536 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17537 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17538 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17539 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17540 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17541 روزانه دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17687 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17688 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17689 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17690 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17691 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17692 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17693 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17694 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17695 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17696 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17697 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17698 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17703 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17704 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17810 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17811 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
17812 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17813 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17761 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17762 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17763 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17764 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17765 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17766 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و انرژی و فیزیک
17767 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد اپتیک و لیزر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه