دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11061 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11062 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11063 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11064 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11149 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11151 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11199 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11200 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11201 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11267 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول