دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اقتصاد اسلامی و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11065 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11066 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11067 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11068 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
11069 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11070 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11152 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11153 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
11154 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11155 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
11156 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11157 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11202 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11203 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11269 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
11270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول