برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ادبیات تطبیقی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10047 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10048 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10049 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10050 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10051 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10054 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10055 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10117 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10118 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10119 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10120 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10121 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10122 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10123 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10124 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10245 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10246 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10247 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10248 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10249 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10250 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10251 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول