دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ادبیات تطبیقی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10047 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10048 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10049 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10050 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10051 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10054 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10055 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10117 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10118 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10119 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10120 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10121 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10122 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10123 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10124 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10245 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10246 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10247 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10248 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10249 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10250 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10251 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول