دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش جبر و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18216 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18217 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18218 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18219 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه اول فقط زن
18220 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18221 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18222 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18223 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18224 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18225 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18228 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18229 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18230 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18231 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18232 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18233 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18234 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18235 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18236 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18237 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18238 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18239 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18240 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18241 روزانه دانشگاه شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18242 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18243 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18244 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18245 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18246 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18248 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18249 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران جبر آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18250 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18251 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18253 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18254 روزانه دانشگاه قم قم جبر آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18255 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18256 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18257 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18258 روزانه دانشگاه گنبد گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18259 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18260 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18262 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18263 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18264 روزانه دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18265 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18266 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18267 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18268 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18269 روزانه دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18270 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18271 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18375 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18376 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن
18379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18381 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18382 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18383 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18384 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18385 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18386 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18388 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18389 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18390 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران جبر آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18391 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18392 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18393 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18394 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18395 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18396 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18397 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18398 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18399 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18400 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18401 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18486 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18487 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18488 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18489 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18490 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18491 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18492 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18493 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18494 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18495 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18496 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18497 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18498 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18499 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18500 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18501 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18502 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18503 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18504 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18518 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18519 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18520 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18521 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18522 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18523 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18524 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18525 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جبر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18455 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18456 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18457 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18458 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18459 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18460 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18461 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18462 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18463 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18464 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18465 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه