دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آنالیز و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ریاضی محض و گرایش های هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18272 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18273 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18274 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18275 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18276 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
18277 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18278 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18279 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18280 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18281 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18282 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18283 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18284 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18285 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18286 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18287 روزانه دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18288 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18289 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18290 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18291 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18292 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18293 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18294 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18295 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18296 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18297 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18298 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18299 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18300 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18301 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18302 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18303 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18304 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18306 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18307 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18308 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18309 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
18310 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18311 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
18312 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
18313 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18314 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18315 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18316 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18317 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18318 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18319 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
18320 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18321 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18322 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18323 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18324 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18325 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18326 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18327 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18328 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18329 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18402 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18403 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18404 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18405 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18406 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن 1 نفر نیمه اول فقط زن
18407 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18408 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18409 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18410 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18411 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18412 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18413 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18414 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18415 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18416 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18417 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18418 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18419 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18420 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
18421 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18422 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18423 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18424 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18425 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18426 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18427 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18428 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18429 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18430 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18431 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18505 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18506 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18508 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18509 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18510 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18511 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18512 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18513 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18514 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18515 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18526 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18527 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18466 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18467 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18468 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18469 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18470 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18471 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18472 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18473 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18474 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18475 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18476 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18532 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول