دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آنالیز عددی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18542 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18543 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18544 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18545 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
18546 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18547 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18548 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18549 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18550 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18552 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18553 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 23 نفر نیمه اول
18554 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18555 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18556 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
18557 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18558 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18559 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18560 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18561 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18562 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18563 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18564 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18565 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18566 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18567 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18568 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18569 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18570 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18571 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18572 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18573 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18574 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18575 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18576 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
18577 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18578 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18579 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18580 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18581 روزانه دانشگاه قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18582 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18583 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18584 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
18585 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
18586 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18587 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18588 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18589 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18590 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18591 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18592 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18648 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18649 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18650 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18651 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18652 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18653 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18654 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18655 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18656 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18657 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
18658 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18659 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18660 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18661 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18662 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
18664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
18666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18667 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18668 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18669 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18670 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18671 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18672 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18673 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18674 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18675 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18725 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18726 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18727 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18728 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18729 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18730 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18731 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
18732 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18740 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18741 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آنالیز عددی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
18704 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18705 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18706 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18707 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18708 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18709 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18710 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18711 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18712 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18713 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18714 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18715 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی آنالیز عددی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول