دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آموزش ریاضی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 8 - آموزش ریاضی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18817 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18818 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18819 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18820 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18821 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
18822 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18823 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18824 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
18825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین آموزش ریاضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول