دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ساختارهای جبرمنطقی و در رشته 1208 - مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 9 - محاسبات نرم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18826 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
18827 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18828 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18829 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی ساختارهای جبرمنطقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول