دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش نظریه محاسبه و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم کامپیوتر-محاسبات علمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18521 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18522 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18523 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18524 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18545 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18546 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18547 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18557 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نظریه محاسبه آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
18560 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نظریه محاسبه آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه