دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش سیستمهای کامپیوتری و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم کامپیوتر-محاسبات علمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18525 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18526 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18527 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18528 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18548 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18549 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18550 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18561 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18562 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سیستمهای کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول