دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش سیستمهای هوشمند و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم کامپیوتر-محاسبات علمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18529 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18530 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
18531 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18532 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18533 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18534 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18535 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18536 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18551 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18552 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18553 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18554 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18555 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18563 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18564 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18565 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سیستمهای هوشمند آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه