برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - بیوانفورماتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18572 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18573 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18574 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18575 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18576 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18582 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18583 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18584 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18589 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول