دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - بیوانفورماتیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18572 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18573 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18574 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18575 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18576 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18582 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18583 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18584 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18585 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18589 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین علوم تصمیم و مهندسی دانش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول