دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیزیولوژی و در رشته زیست شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1213 - زیست شناسی گیاهی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18905 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18906 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
18907 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18908 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
18909 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18910 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18911 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18912 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18913 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
18914 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18915 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18916 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18917 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18918 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18919 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18920 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18921 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18922 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
18923 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18924 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18925 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18926 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18927 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18928 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
18929 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18930 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18931 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
18932 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18933 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18934 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
18935 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
18936 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
18937 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18938 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18939 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
18940 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18941 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18943 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18944 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18945 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18946 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18947 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18948 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
18949 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18950 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18951 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18952 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
18953 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18954 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
18959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18960 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18961 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18963 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18964 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18965 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18955 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18956 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18957 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
18958 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه