برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش توانبخشی شناختی و در رشته علوم شناختی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1219 - علوم شناختی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19194 روزانه دانشگاه تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19195 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19203 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19204 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19206 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19209 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران توانبخشی شناختی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول