دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش نانوالکترومکانیک و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18971 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18972 روزانه دانشگاه ایلام ایلام نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18973 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19035 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19036 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19037 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19073 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه