برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش کاربرد پرتوها و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19203 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19204 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19205 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19206 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19207 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19208 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19270 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19271 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19313 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19314 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه