دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش کاربرد پرتوها و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19203 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19204 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19205 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19206 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19207 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19208 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19270 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19271 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19313 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19314 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه