دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش گداخت هستهای و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19209 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19315 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک