دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مهندسی راکتور و در رشته مجموعه مهندسی برق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19210 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19211 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19212 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19213 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19214 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19215 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19275 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19277 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19316 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19317 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19318 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19319 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک